(1)
Yusron, M. A. . KAIDAH YANG DIPERLUKAN MUFASSIR. Tafakkur 2021, 2, 63-86.